Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

A

ĐỀTHI HK2 TOÁN 8-PHÙ MỸ (14-150

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Ẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:32' 20-05-2015
Dung lượng: 217.0 KB
Số lượt tải: 139
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN PHÙ MỸ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn : TOÁN – LỚP 8
Thời gian làm bài : 90 phút
Ngày kiểm tra : 13 – 05 - 2015

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3.0 điểm )

Hãy chọn một chữ cái in hoa đứng trước kết quả mà em cho là đúng ghi vào giấy làm bài:

Câu 1 : Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?
0x + 2 = 0 B. = 0 C. x +y = 0 D. 2x + 1 = 0
Câu 2 : Tập nghiệm của phương trình : x2 + x = 0 là :
{0} B. { 0 ; - 1 } C. {1 ; 0} D. { - 1 }
Câu 3 : Điều kiện xác định của phương trình là :
x0 B. x 3 C. x 0 và x 3 D. x 0 và x - 3
Câu 4 : Phương trình có tập nghiệm là :
{ - 2 } B. { 10 } C. {- 2 ; 10} D. { 2 ; - 10 }
Câu 5 : Nghiệm của bất phương trình 4 – 2x < 6 là :
X > - 5 B. x < - 5 C. x < - 1 D. x > - 1
Câu 6 : Hình sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào ?A. x – 2 0 B. x – 2 > 0 C. x – 2 0 D. x – 2 < 0
Câu 7 : Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. x + y > 2 B. 0x – 1 0 C. 2x – 5 > 0 D. ( x – 1 )2 2x
Câu 8 : Nếu tam giác ABC có MN // BC, ( MAB ; NAC ) theo định lý Talet ta có :
A. B. C. D. 
Câu 9 : Cho = 3 thì :
A. a = 3 B. a = - 3 C. a = 3 D. Một đáp án khác
Câu 10: Cho ABC MNP theo tỷ số đồng dạng k thì tỷ số là :
A. 3k B. k2 C. k D. Một đáp án khác
Câu 11 : Cho hình vẽ 1 .Với SF // BC . Độ dài đoạn thẳng CF là :
A. 3 cm B. cm
C. 3,5 cm D. 4 cm

Câu 12 : Số đo cạnh hình lập phương tăng lên gấp 3 lần thì thể tích của nó tăng lên :
A. 27 lần B. 9 lần C. 6 lần D. 12 lần


II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7,0 điểm )

Câu 13 : ( 2,0 điểm )
Giải các phương trình và bất phương trình, biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số.
a) b) 
Câu 14 : ( 2,0 điểm )
Tổng của hai chồng sách là 90 quyển. Nếu chuyển từ chồng thứ hai sang chồng thứ nhất 10 quyển
thì số sách ở chồng thứ nhất sẽ gấp đôi chồng thứ hai. Tìm số sách ở mỗi chồng lúc ban đầu?
Câu 15 : ( 2,5 điểm )
Cho hình bingf hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E,F lần lượt là hình
chiếu của B và D xuống đường thẳng AC . Gọi H và K lần luowtjwj là hình chiếu của C xuống
đường thẳng AB và AD.
a) Chứng minh tứ giác BEDF là hình bình hành.
b) Chứng minh rằng : CH.CD = CB.CK
c) Chứng minh rằng : AB.AH + AD.AK = AC2
Câu 16 : ( 0,5 điểm )
Chứng minh rằng : Nếu a4 + b4 + c4 +d4 = 4abcd với a, b, c, d là các số dương thì a = b = c = d

-------------------------------------------------------------------------UBND HUYỆN PHÙ MỸ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn : TOÁN – LỚP 8PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm )
Mỗi câu đúng ghi 0,25 điểm )

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
B
D
C

 
Gửi ý kiến

DOC BAO