Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

A

ĐỀ Đ.ÁN THI HK2 TOÁN 7 - PHÙ MỸ (14-15)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Ẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:46' 18-05-2015
Dung lượng: 192.0 KB
Số lượt tải: 432
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN PHÙ MỸ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn : TOÁN – LỚP 7
Thời gian làm bài : 90 phút
Ngày kiểm tra : 13 – 05 - 2015
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3.0 điểm )
Hãy chọn một chữ cái in hoa đứng trước kết quả mà em cho là đúng ghi vào giấy làm bài:
Câu 1 : Tích của hai đơn thức 2x2yz và (- 4xy2z) bằng:
– 8x3y3z2 B. 8x3y2z2 C. – 8x3y3z D. – 6x2y2z
Câu 2 : Đơn thức đồng dạng với đơn thức : - 3x2y3 là :
- 3x3y2 B. (xy)5 C. x2y3 D. - 2 x2y2
Câu 3 : Tổng ba đơn thức xy3 ; 5xy3 ; - 7 xy3 là :
xy3 B. – xy3 C. 2xy3 D. – 13 xy3
Câu 4 : Bậc của đa thức : x4 + x3 + 2x2 – 8 – 5x5 là :
4 B. 3 C. 5 D. 0
Câu 5 ; Thu gọn đa thức: x3 – 2x2 + 2x3 + 3x2 – 6 ta được đa thức :
– 3x3 – 2x2 – 6 B. x3 + x2 – 6 C. 3x3 – 5x2 – 6 D. 3x3 + x2 – 6
Câu 6 : Đa thức x2 – 3x có nghiệm là :
0 B. 3 và 0 C. 3 D. không có nghiệm
Câu 7 : Với mỗi bộ ba đoạn thẳng có số đo sau đây, bộ ba nào không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác ?
2cm , 5cm , 4cm B. 9cm, 6cm, 12cm
C. 15cm, 13 cm, 6 cm D. 11cm , 7cm , 18cm
Câu 8: Cho ABC có đường trung tuyến AI, trọng tâm G. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ?
 B. C. D. 
Câu 9 : Cho ABC vuông tại A có AB = 6 cm ; BC = 10 cm thì độ dài cạnh AC là ;
8 cm B. 4 cm C. 16 cm D. cm
Câu 10 : Nếu DEF có và thì :
DE < EF < DF B. EF < DE < DF C. DF < EF < DE D. EF < DF < DE
Câu 11 Trực tâm của tam giác là giao điểm của:
Ba đường phân giác B. Ba đường cao
C. Ba đường trung tuyến D. Ba dường trung trực
Câu 12: Góc ACx ở hình bên bằng bao nhiêu độ ?
500
1300
800
1000

PHẦN II : TỰ LUẬN ( 7.0 điểm )
Câu 13 : ( 1,0 điểm )
Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán lố 7A được bạn lớp trưởng ghi lại như sau :
5
8
4
8
6
6
5
7
4
3
6
7

7
3
8
6
7
6
5
9
7
9
7
4

4
7
10
6
7
5
4
7
6
5
2
8


a. Dấu hiệu ở đay là gì ?
b. Lập bảng “ tần số ” và tìm Mốt của dấu hiệu.
c. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

Câu 14 ; ( 2,5 điểm)
Cho đa thức : P(x) = 5x3 – 3x + 7 – x và Q(x) = - 5x3 + 2x – 3 + 2x – x2 – 2
a. Thu gọn và sắp xếp hai đa thức P(x) và Q(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
b. Tính P (-1 ) ; P ()
c. Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = Q(x) – P(x)
d. Tìm nghiệm của đa thức M(x)

Câu 15 : ( 2, 5 điểm )
Cho ABC cân tại A . Gọi M là trung điểm của AC . Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho
DM = BM
a. Chứng minh BMC = DMA . Suy ra AD // BC
b. Chứng minh ACD là tam giác cân
c. Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CA = CE . Chứng minh DC đi qua trung điểm I
của BE
Câu 16 : ( 1,0 điểm )
Trên tia phân giác góc A của tam giác ABC ( AB > Ac ) lấy điểm M . Chứng minh :
 < AB – AC

---------------------------------------------------------------------


 
Gửi ý kiến

DOC BAO