Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

A

MƯỜI MONG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

Một mong trong túi có tiền Chẳng vay, chẳng mượn, khỏi phiền cháu con Hai mong ăn bát cơm ngon Đêm về giấc ngủ vẹn tròn canh thâu Ba mong trai gái rể dâu Gia phong nề nếp hàng đầu hiếu trung Bốn mong toàn vẹn riêng chung Sớm hôm sum họp với cùng cháu con Năm mong họ mạc, xóm thôn Đói no sướng khổ, mất còn có nhau Sáu mong sống thọ, mất mau Ốm lâu con khổ lại đau thân mình Bảy mong xã hội, gia đình ...

DOC BAO